புதுவை சித்தர்கள்

(சித்தர்களின் வரலாறு)

"ஆன்மாவைப் பற்றி பகுதி 3""நசிகேதா! எல்லா வேதங்களும் எந்த லட்சியத்தை உபதேசிக்கின்றனவோ, எதற்காக எல்லா தவங்களும் செய்யப்படுகின்றனவோ, எதை விரும்பி பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிக்கப் படுகிறதோ அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கான மந்திரத்தைச் சுருக்கமாக உனக்குச் சொல்கிறேன். அது "ஓம்".
"ஓம் என்ற இந்த மந்திரமே இறைவன். இந்த மந்திரம் மேலானது. இந்த மந்திரத்தை அறிந்து யார் எதை விரும்புகிறானோ அவனுக்கு அது கிடைக்கிறது." என்றான் எமதர்மன்.
ஆத்மாவை உணரும் சப்தம்....'ஓம்'. 'ஓம்' இது ப்ரபஞ்சத்தின் சப்தம்.
பொதுவாக நம்மில் மூச்சுப் பயிற்சி துவங்குபவர்கள் 'ஓம்' என்ற உச்சரிப்பை சில நிமிடங்கள் சொல்லிப் பயிற்சி எடுப்பார்கள்
'ஓம்' என்ற ஒலி உடலின் நாடிகளை ஒருங்கே எழுப்பும் சக்தியாகும். அ, உ, ம் இந்த மூன்றும் .சேர்ந்ததே 'ஓம்' என்றார்கள் பெரியோர்கள். 'அ...' என்று சில வினாடிகள் சொல்லிப் பாருங்கள். அந்த நாதம் உங்கள் அடிவயிற்றிலிருந்து புறப்படுவதாக இருக்கும். அதாவது சப்தத்தின் அதிர்வு உங்கள் வயிற்றை மையமிட்டிருக்கும். 'உ...' என்று சில வினாடிகள் சொல்லிப் பாருங்கள். அந்த நாதம் உங்கள் மார்பிலிருந்து புறப்படுவதாக இருக்கும். சப்தத்தின் அதிர்வு உங்கள் மார்பை மையமிட்டிருக்கும். 'ம்...' என்று சில வினாடிகள் சொன்னால் அந்த சப்தத்தின் அதிர்வு உங்கள் முகத்தை மையப்படுத்தியிருக்கும். இந்த மூன்று மையங்களையும் ஒரே நேரத்தில் அதிர்வுக்குள்ளாக்கி உடலின் நாடிகளை ஒருசேர உயிர்ப்பிக்கும் மந்திரமே 'ஓம்'.
மேலும் 'ஓம்' என்ற மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கும் போது உடல் ரீதியான நன்மைகளும் உண்டாவதுண்டு. வயிற்றிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் இருக்கும் அசுத்தக் காற்று 'ஓம்' என்ற மந்திரத்தைத் தொடர்ந்து உச்சரிக்கும் போது வெளியேறி விடுகிறது. இதனால் உடல் காற்று சுத்தமாகி உள் உறுப்புக்கள் முதல் வெளித்தோல் வரை ஒவ்வொரு செல்லுகும் சுத்தமான ஆக்ஸிஜனின் சுழற்சி உண்டாகிறது. இது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
'ஓம்' ப்ரபஞ்சத்தின் ஒலி என்பதனை தத்துவார்த்தமாக புரியவைக்கவே, திருச்செந்தூரில் கடற்கரையில் இருக்கும் சுவற்றில் உள்ள ஒரு துவாரம் வழியாக காதை வைத்து கேட்கச் சொல்வார்கள். கடலின் காற்று துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறும் போது 'ஓம்' என்ற நாதம் போலவே சப்தம் உண்டாகும்.
எமதர்மன் மேலும் தொடர்ந்தான்.."நசிகேதா! இந்தப் பாதை சிறந்தது. இந்தப் பாதை மேலானது. இந்தப் பாதையை அறிந்து அதன் வழிச் செல்பவன் பிரம்ம லோகத்தில் சிறப்பு பெறுகிறான்."
இப்போது எமதர்மன் ஆன்மாவின் தன்மை பற்றி நசிகேதனுக்கு விளக்கினான். "நசிகேதா! நீ அறிந்து கொள்ள விரும்பும் இந்த ஆன்மா பிறப்பதில்லை, இறப்பதும் இல்லை. இது எதிலிருந்தும் உண்டாவதில்லை. இதிலிருந்தும் எதுவும் உண்டாவதில்லை. இது பிறப்பற்றது. என்றென்றும் இருப்பது. நிலையானது, பழமையானது. உடம்பு அழிக்கப்பட்டாலும் அழியாதது" என்று ஆன்மாவின் தன்மை குறித்து நசிகேதனுக்கு விளக்கினான்.
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதையிலும் இதையே குறிப்பிடுகிறார். போர்களத்தில் எதிரணியில் தனது குருமார்களும் சகோதரர்களுமே இருக்கிறார்கள். இவர்களைக் கொன்று நான் எதை வெல்லப் போகிறேன் என்று கலங்கி நிற்கும் அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களம் என்று வந்து விட்டால் வீரன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைப் பற்றியும் ஆன்மாவைப் பற்றியும் எடுத்துரைக்கும் போது இவ்வாறு கூறுகிறார்.
"அர்ஜுனா! நானும், நீயும், இந்த அரசர்களும் ஒருபொழுதும் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை. இனிமேலும் இந்த உடல்கள் அழிந்தாலும் நாம் எல்லோரும் இல்லாமல் போவதும் இல்லை."
"அர்ஜுனா! ஆன்மா நிலையானது. அழிவில்லாதது. இந்த ஆன்மாவைத் தாங்கும் உடல்கள் தான் அழியும் தன்மை கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது. எனவே ஆத்மாவைப் பற்றியோ, தேகத்தைப் பற்றியோ நீ துக்கப்படுவதை விட்டு விட்டு போர் செய்யக் கடவாய்!" என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்.
"ஆன்மா ஒருபோதும் இறப்பதுமில்லை, பிறப்பதும் இல்லை. இதுவரை இல்லாமல் இருந்து மறுபடி புதிதாகத் தோன்றுவதும் இல்லை. ஆத்மா பிறப்பு, இறப்பு இல்லாதது, தேயாதது, வளராதது, நிரந்தரமானது. உடல் கொல்லப்பட்டாலும் ஆத்மா கொல்லப்படுவதில்லை" என்று ஆன்மாவின் நிலைத் தன்மை பற்றி கீதையில் கண்ணன் குறிப்பிடுகிறார்.
மேலும் ஆன்மா பற்றி கிருஷ்ணர் இப்படி விளக்குகிறார். "எவ்வாறு ஒரு மனிதன் கிழிந்து போன பழைய ஆடைகளை நீக்கி விட்டு வேறு புதிய ஆடைகளை உடுத்திக் கொள்ளுகிறானோ, அது போல் ஆத்மா பழைய உடலை விட்டு நீங்கி வேறு புதிய உடலை அடைகிறது."
"அர்ஜுனா! ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது. எரிக்க முடியாது. நனைக்க முடியாது. உலர்த்தவும் முடியாது. ஆத்மா நிரந்தரமானது. எங்கும் உள்ளது. நிலையானதாய், அசைவற்றதாய் எப்பொழுதும் உள்ளது." என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு ஆன்மா நிலையானது என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்.
இதுவே உபநிஷத்திலும் எமதர்மனால் போதிக்கப்படுகிறது. எமதர்மன் மேலும் தொடர்ந்தான்.
"நசிகேதா! தான் அடிப்பதாக நினைப்பவன், தான் அடிபட்டதாக நினைப்பவன் இருவருமே உண்மையை அறியாதவர்கள். ஆன்மா அடிப்பதும் இல்லை, அடிபடுவதும் இல்லை."
"நசிகேதா! அணுவைவிட அணுவானதும், பெரியதை விடப் பெரியதுமான இந்த ஆன்மா உயிரினங்களில் இதயக் குகையில் இருக்கிறது. ஆசையற்றவன் அதனைக் காண்கிறான். மனத்தெளிவினால் ஆன்மாவின் மகிமையை உணர்கின்ற அவன் கவலைகளைக் கடந்து செல்கிறான்."
மேலும் ஆன்மாவின் வெவ்வேறு நிலைகளையும் என்னவெல்லாம் செய்யவல்லது என்பதையும் நசிகேதனுக்கு விளக்குகிறான் எமதர்மன்.

0 comments:

Post a Comment

வரவிருக்கும் முக்கிய தினங்கள்

About this blog

சித்தர்கள் நினைத்தால் விதியை கூட மாற்ற இயலும். சித்தர்கள் கால நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். எதையும் செய்யும் வல்லமை கொண்டவர்கள். நம் வாழ்க்கையில் பல அதிசயத்தை நடத்துபவர்கள் . நம்புவர்களை உடன் இருந்து காத்து, வழி காட்டுபவர்கள்.

அப்படி பட்ட சித்தர்களை பற்றி நாம் அனைவரும் அறிய உருவாக்கப்படதே இந்த இணையதளம். புதுவை மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பல பகுதிகளில் சித்தர்கள் வாழ்ந்து ஜீவ சமாதி அடைந்து உள்ளனர். சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்குள் 32 ஆத்ம ஞானிகள் வாழ்ந்துள்ளனர். அவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் அருளுரைகள் நம் வாழ்கைக்கு வழிகாட்டுபவையாக அமைந்துள்ளன . அவர்களுக்காக இந்த தளம் அர்பணிக்கப்படுகிறது.

மேலும் பிற பகுதிகளில் வாழ்ந்த சித்தர்களை பற்றியும் இங்கு குறிப்பிடப்படும். எங்களை வாழவைத்து வழி நடத்தி வரும், எங்கள் குரு, பெரியவர் அருள்மிகு மகா அவதார் பாபாஜி ஐயாவின் திருப்பாதம் பணிந்து இந்த சேவையை துவக்குகிறோம்.

மகான் படே சாஹிப் வரலாறு

மகான் படே சாஹிப் வரலாறு
(படத்தின் மேல் சொடுக்கவும் )

மஹா அவதாரம் பாபாஜி உருவ சிலைக்கு அணுகவும்

மஹா அவதாரம் பாபாஜி உருவ சிலைக்கு அணுகவும்
(படத்தின் மேல் சொடுக்கவும் )

Blog Archive

Labels

About This Blog

தங்கள் கருத்துக்களை மறவாமல் பதிவு செய்யுங்கள். உங்களுடைய ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த தளத்தைப் பற்றி மற்றவர்களுக்கும் கூறுங்கள்.

உங்களுக்கு தெரிந்த சித்தர்களை பற்றியும் எங்களுக்கு மின் அஞ்சல் அனுப்புங்கள், விரைவில் பிரசுரிக்கப்படும்....

நன்றியுடன் கார்த்திக் RVK மற்றும் செ.மாதவன்


மேலும் தொடர்புக்கு :


Email : davemathavan@gmail.com

R.V.Karthikeyan
Cell No:
+919994312344
S.Mathavan
Cell No:
+919944287310


மஹா அவதார் பாபாஜி ஐயாவும், அடியேனும் (மாதவன் )

மஹா அவதார் பாபாஜி ஐயாவும், அடியேனும் (மாதவன் )

About Me

Karthikeyan rvk. and S.Mathavan
Puducherry, Puducherry, India
I'm a very calm person. My strength is my sincerity. My victory formula is "DDT"
View my complete profile

Total Pageviews

Followers

Powered by Blogger.